Bir Sayfa Seçin

The Art of Expression

To See Myself

I am Seeking

I am Striving

I am in it with all My Heart

Vincent van Gogh

Movement, drawing, painting, sculpting, music, writing . . .

What is the most difficult part of a picture?  The part that is to be left out.

A Japanese painter

DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ

Dışavurumcu Sanat Terapisinin Temel Prensipleri

 

Psikoloji, sağlık  eğitim, rehabilitasyon, sosyal hizmet gibi pek çok alanda  ve pek çok yaştaki birey ve grupların gelişiminde   etkili olan Dışavurumcu Sanat Terapisi sanat aracılığıyla iyileşmeyi ve değişim yaratmayı esas alır.

Dışavurumcu Sanatlar (EXA) kaynağını, dünyaya güzellik getirecek olan yaratıcı eylemler aracılığıyla dönüştürebilme kapasitemiz olan POIESIS’ten alır.

Antik Yunan’a ait bir kelime olup, “yapma- ortaya koyma” dan gelmektedir.  (bkz. Stephen K. Levine). Estetik deneyimin kendisi tarih boyunca insan ve toplulukların kendi doğalarına ve kendilerini çevreleyen doğayla  bağlarını korumada esas olduğu üzere, beden, zihin ve duyguyu bütünleştirici gücüyle beraber olmuşlardır. Bu nedenle  EXA’da sanatın kendisi merkezde durur, sanat yorumlanan bir araç veya teşhis aracı olmaktan ötedir. Sanatı tekrardan insanın gündelik varoluşunun bir parçası olmasının yollarını gösterir, taze bakış açıları kazanmamıza öncülük eder.

Poiesis kendisini, doğada da birbirinden ayrılamayan  ses, hareket, görsel imge (modaliteler) üzerinden veya birbirleri arasında doğan akışkan bir etkileşimle ifade eder. Bir disiplini diğerine yeğlemez. Kişiye yakın olan  üzerinden ilerler. Bu özelliği Paolo Knill tarafından “intermodal” olarak tanımlanmıştır. Intermodal yaklaşımda bir görsel imgenin uyandırdığı hareket, bizi ses ve ritme davet edebilir, ya da bir hareketten şiirsel bir anlatı doğabilir…  Durum kendisini katman katman bir biçimde ifade eder. EXA, bu açıdan disiplinlerarasıdır. İnsanın duyusal  deneyimini oluşturan ve yaratıcılığını harekete geçiren  birbirleriyle etkileşen resim, heykel, fotoğraf, şiir, hareket, dans,  müzik, drama, performans gibi  farklı sanat disiplinlerden güç alır.  Çünkü bedeni deneyimleyen ile gören, duyan, hareket eden aynı bedendir (Levine ve Levine, 2011).

Bununla beraber EXA yönelimli bir seansta veya çalışmada herhangi bir formal sanat eğitimi veya sanatsal beceri gerektirmez.  

EXA’nin bir diğer bağlı olduğu kaynak ise “fenomenolojik” yaklaşımdır.

Önceden tanımlanmış ve formülize edilmiş kuramsal varsayımlar değil, deneyimin yaşandığı andaki durumun doğasını araştırmak önemlidir. Ele alınan konu üzerinde konuşmaktan öte, beraber  güvene dayalı ilişki  ve ortam içinde süreç ilerler.

Yazan Fulya Kurter Musnitsky

 

Levine, E.G., Levine, S. K. (Eds.) (2011). Art in Action: Expressive Arts Therapy and Social Change. Jessica Kingsley Publishers.

Dışavurumcu sanat terapisi hakkında Eylül 2020 de aramızdan ayrılmadan önce EGS Kurucu rektörü Paolo J.Knill’in sevgili eşi ve EGS öğretim üyesi Margo Fuchs Knill’e  verdiği röportajı POIESIS Journal editörünün ve Margo F. Knill’in izniyle yayınlıyoruz. Bu özel hediyeyi bu linkten okuyabilirsiniz.Paolo ile Söyleşi


Dışavurumcu Sanat Terapisine Tarihsel Bakış

Dışavurumcu Sanat Terapisi,  Dans Hareket Terapisi, Drama Terapi, Müzik Terapisi, Psikodrama gibi diğer Yaratıcı Terapilere (Creative Art Therapies) benzer bir biçimde insanlık tarihi boyunca bilinen uygulamalara dayanamaktadır. Dolayısıyla Dışavurumcu  Sanat Terapisi için tarihsel olarak tek bir başlangı noktası belirlemek kolay değildir. Sanatın  birey ve topluluklar için dönüştürücü gücünün yeniden  bilimsel temellerle ele alınarak  araştırılması ve zamanın ihtiyaçlarına uyarlanması bizi bugünkü tanımlara ve sistemlere taşımıştır.  Ancak, 1970’lere gelindiğinde,  ABD’de Lesley Üniversitesi’nde ve ardından farklı eyaletlerde ve ülkelerde  Lisansüstü düzeyde akademik programların açılması i alanın gelişmesinde belirleyici olmuştur.  Avrupa’da ise Paolo J. Knill’in öncülüğündeki Akademik danışma kuruluyla kurulan bu yıl 25. Yaşını kutlayan European Graduate School alanın gelişiminde ayrı bir boyut katmıştır. Türkiye’de ise bu okullardan mezun sınırlı sayıda uzman ve eğitmen çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alandaki dernek çalışmalarını yürüten “The International Expressive Arts Therapy Association®” (IEATA) ise 1994 yılında kurulmuştur.  

Dışavurumcu Sanat Terapisi’nin öncü isimlerinden Shaun McNiff  (2009) bu yaklaşımın kaynağında öne çıkan şu unsurların etkilerine değinmiştir; şamanik ritüele dayalı arketipsel geçmiş, James Hillman ve Thomas Moore’un Jung sonrası arketipsel psikolojisı ve J. Moreno’nun spontaniteyi merkeze alan teröpatik sahneleme yaklaşımıdır. D. Winnicott da sıklıkla referanslar arasında yer almaktadır. Bununla beraber Nietzche, Kierkegaard,  Heideger, Sartre, Darrida, Lao Tzu, Luborsky ve Merleau-Ponty gibi pek çok  felsefi kaynaktan ilham alır. EXA’da kültüre özgü öğretileri ve sanat formlarını onurlandırmak da esastır. 

 

Yazan Fulya Kurter Musnitsky

McNiff, S. (2009). Integrating the arts in therapy: History, theory, and practice. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publishers

EXA Mesleki Gelişim

European Graduate School Arts, Health & Society Division işbirliğiyle, alanın öncü isimlerinin katkılarıyla Türkiye’de Şubat 2021’de hayata geçmiş olan

RUH SAĞLIĞI, EĞİTİM ve SOSYAL DEĞİŞİM için DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ PROGRAMI (INTEGRATING EXPRESSIVE ARTS INTO PROFESSIONAL PRACTICE IN THERAPY, EDUCATION and SOCIAL CHANGE)

Bu program, sanatsal eylem ve yaratıcı sürecin katılımcıların kişisel ve mesleki hayatlarıyla bağlantı kurabilmeleri yönünde keşfe davet etmektedir.

Intermodal Dışavurumcu Sanat Terapisi’nin (EXA) güç aldığı felsefi prensipler, kuramsal modeller hakkında temel bilgiler irdelenirken, deneyime dayalı bir öğrenme modeli benimsenmektedir. Amaç, katılımcıların öncelikle kendi hayatlarında daha fazla “an’ da mevcut olabilen, duyarlı, sezgileriyle bağlantıda ve estetik sorumluluğa sahip bireyler olabilmelerini desteklemek böylelikle de kendi çalışma alanlarında özgün ve ilham veren profesyoneller olmalarının yolunu açmaktır.

Programa genel bakış: 

 

GİRİŞ MODULÜ Dışavurumcu Sanat Terapisinin Temelleri

MODUL K Intermodal Dışavurumcu Sanat Terapisi

MODUL P (Praxis) Süpervizyon eşliğinde Alan çalışması- Staj

Ek  paylaşım toplantıları, performans günleri…

Program

Module K ve Modul P  EGS Arts Health and Society Division “Master of Arts in Expressive Arts Therapy with a Minor in Psychology” ve  “Master of Arts in Expressive Arts Conflict Transformation and Peace building” programlarına devam etmek isteyenler için kredi transferi olanağı sağlamaktadır.Program ileride Advanced Post Graduate Studies (CAGS) Doctoral  Program in Expressive Arts  için de alt yapı oluşturmaktadır.

TOPLAM SÜRE
Program ortalama normal koşullarda 2 yıllık bir süreyi kapsar. Profesyonel calışma saatleriyle uyumlu bir biçimde yapılandırılmıştır.
Her ay bir haftasonu ve bir veya iki hafta içi akşam (Perşembe) buluşması olarak sürdürülmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

 11 Şubat 2021’de EGS Arts & Health Society  Dekanı Margo Fucks KNILL’in de katılımıyla başladı ve iki çalışma grubumuz devam ediyor.

2 ŞUBAT 2023 tarihinde 3.ÇALIŞMA GRUBUMUZ BAŞLIYOR!

AGUSTOS ve EYLÜL 2022-  BEKLEME LİSTESİ için BAŞVURULARIN AÇILMASI

EKİM 2022 – PROGRAM ÖN  KAYITLARININ  ALINMAYA BAŞLANMASI 

ARALIK 2022-  Öngörüşme ve KESİN KAYITLARIN NETLEŞMESİ

Programa katkı sağlayan ve sağlayacak olan  isimler  (takvim sırasına göre) Jose  M.Calderon, Fulya Kurter Musnitsky,  Stephen K. Levine, Ellen Levine, Aylin Vartanyan, Judith Alalu, Beliz Demircioğlu, Margo Fuchs Knill ve Carrie( Carolina) Herbert.

DETAY  BİLGİ ve BAŞVURU KOŞULLARI için

 info@beyazkeci.com

 

İstanbul’daki yeni dışavurumcu sanat programı, dışavurumcu sanatın ve ifade biçimlerinin  terapi, danışmanlık ve sosyal değişim alanlarında uygulanmasında sağlam bir eğitim sağlayacaktır. Fulya Kurter M., katılımcıları özenle destekleme ve her birinin bireysel ihtiyaçlarını ve dileklerini dikkate almak konusunda güvenilir, deneyimli ve yetenekli bir kolaylaştırıcıdır (facilitator). Onun öncülüğünde alanında deneyimli ve donanımlı isimleri bir araya geldi. Programı, dönüştürücü bir öğrenme deneyimiyle ilgilenenlere sevgiyle tavsiye ediyoruz.

Ellen G. Levine ve Stephen K. Levine

Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitmenleri,  European Graduate School ‘Dışavurumcu Sanat Terapisinin İlkeleri: Terapötik Bir Estetiğe Doğru’ kitabı dahil olmak üzere Dışavurumcu sanat alanındaki birçok kitabın yazarları, ortak yazarları ve editörleridir.

 

 1.GRUP KATILIMCILARININ PROGRAM HAKKINDA BAZI PAYLAŞIMLARI

“Yargılarımdan uzaklaşarak fenomenolojik bir bakışla yaklaşabilmeye başladım. Biriciklik, kapsayıcılık ve merak hislerinin kökleri sağlamlaştı. Bir imgeyi içimde büyütüp onun çağrısına kulak verip kendimi bıraktıkça benden büyük ve aşkın olana bağlandığımı hissediyorum. Bu aşkın hal her an benimle. Bu yolda ilerlemek ve paylaşmak hayali beni besliyor ve güçlendiriyor.”

 

“Umduğum deneyimsel alanı bulabildim. Heves ve heyecanla devam etmek niyetindeyim” 

“Öncelikle eğitmenlerin ve sonra da grubun alan tutması, her yönden kabulle başka yere bakmaya açan bir sistemin içinde olmak yönüyle ilham oluy

  “Farklı modalitelere yer vermesi, genel çerçeveyi çizerken teoriye boğmaması, güvenli ilişkiyi modellemesi ve bolca deneyim sunması açısından oldukça destekleyiciydi.”

 “Bilgi bilgi değil de, sanatsal sürecin kendisini içermesi; herkesin bu anlamda kendi sürecinden geçmesi ve hatta ders saatleri dışında da derste olan biten şeylerin (kavramlar, çağrışımlar, grup ruhu) sürekli olarak devam etmesi… Bence bütün bunlar bu çalışmanın “gerçek” bir öğrenme üzerinde yoğunlaştığını ve öğrenme sürecini oldukça desteklediğini göstermekte.”

 “Bütün kolaylaştırıcılar alanında yetkin, hem teorik hem de pratik bilgi ile donatılmış, destekleyici tavırlarıyla bizlere çok güzel alan açıyorlar.”

 “Interdisipliner bir yapıya sahip olması, görüş alanımızı genişletti ve içeriği zenginleştirdi”.

“Ben her seferinde şaşkınlık içinde “ben bunu yapamazdım; nasıl oldu?” diyorum. Kolaylaştırıcıların ve asiste edenlerin alan tutuculuğu prensip ve niteliğini kaybetmeyeceği için ekleyebileceğim bir şey de olamaz. Teşekkür ederim :)”

 

 

EXA Birebir Görüşme

Herkesin duyulmaya, kendi gerçeğini ifade etmeye ve anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı vardır. Teröpatik ilişki içinde yaratıcı süreç getirilen sorun/temaya ışık tutar, duygusal anlamda bütünleştirir ve kaynaklarımızla buluşturur. Görüşmeler 60-70 dk. arasında sürmektedir. Randevu alınması gerekmektedir.

EXA Grup ve Disiplinlerarası

“An’daki otantik varoluşumuzu güçlendirmeyi esas alan EXA yaklaşımıyla farklı bir disiplinlinin evliliğinden doğan genel katılıma açık atölye, seminer ve grup çalışmalarıdır.  Pandemi sonrası devam etmesi planlanan bazı buluşmalar:

 

Şarkı Yazarı, Dışavurumcu Sanat Terapisti ve Süpervizör

Dr. CARRIE HERBERT ile DIŞAVURUMCU SANAT ATÖLYESİ

TERAPÖTİK ŞARKI YAZIMI üzerine DENEYİMSEL ZOOM BULUŞMASI 

6 Kasım, 2021 Cumartesi

 Saat 10:30 -13: 30

Bilgi ve Kayıt için eda@beyazkeci.com  

Bu buluşma, katılımcıları dışavurumcu sanat terapisinin prensipleri doğrultusunda  kendileri için iyileştirici olan müzikal tonlarını bulmaları ve şarkılarını oluşturmaları için gereken  yapıyı ve yaratıcı süreci sunmaktadır.

 

 

 

YOGA MATINDAN KANVASA Beden Odaklı Sanat Yaklaşımı ile Kendine Alan Açmak”

“Sanat görünür kılınan yaşam gücüdür” – Michael Franklin

Yoga da, sanat da deneyimsel, bütüncül, akıcı ve yaratıcı zihinde olduğumuz bir süreç sunar.

 Fulya Kurter Musnitsky’ye Yoga Eğitmeni Çiçek Önen’ın eşlik ettiği deneyim yoga ve dışavurumcu sanat terapisinin işbirliğinden doğmuş, ikisinin de bedenden güç alan deneyimsel,  akıcı ve yaratıcı yönlerinden yararlanan özgün bir çalışmadır.

Kısa Süreli BEDEN DANS HAREKET YAŞANTI GRUBU.

 Hareket anne karnından başlayarak bizimle var olan bir iletişim dilidir.  Bu buluşma KADIN  olmanın bedenimizdeki kültürel ve duygusal yansımalarını keşfederken, yüklerden bir katman daha arınmayı bedenin  parçalarıyla  ve bir bütün olarak  yeniden  tanışmayı ve tazelenmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışmada Fulya Kurter Musnitsky’e Uzm.Psik.Elçin Biçer eşlik etmektedir.

Diğer

Sanat Tarihçisi Mine Çağlar ile Bilgi Paylaşım Toplantıları

Farklı Sanatçılarla Deneyimsel Buluşmalar

 “Clowning” sanatı ile oluşumuzu (presence) güçlendirmek

 

 

SANATLA İFADE

Bireyselligimizi keşfetmemize olanak tanır ancak bir o kadar çevremizle, doğayla, anda olanla baglantılarımızı güçlendirir ve yeniler • Zorlukları katlanabilir kılar • Anda-olmaya davet eder • Gündelik hayatta çözümsüz görünenin ötesindeki olasılıklar dünyasına taşır… 

...

Düşleme gücümüzü yeniden kazandırır • Uykudaki kaynaklarımızla buluşturur • Ufkumuzu genişletir…Sürece olan güvenimizi tazeler • Belirsizliğe karşı dehşet duygumuzu azaltır • Duyularımızı canlandırır • Bedenimizin zekasını devreye sokar • Farklı ve çelişkili olanı dışlamamayı öğretir • Topluluğun parçası olma hissini pekiştirir • Otantik varoluşumuza doğru bir restorasyona taşır.

.