Bir Sayfa Seçin

The Art of Expression

To See Myself

I am Seeking

I am Striving

I am in it with all My Heart

Vincent van Gogh

Movement, drawing, painting, sculpting, music, writing . . .

What is the most difficult part of a picture?  The part that is to be left out.

A Japanese painter

DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ

Dışavurumcu Sanat Terapisinin Temel Prensipleri

Psikoloji, sağlık  eğitim, rehabilitasyon, sosyal hizmet gibi pek çok alanda  ve pek çok yaştaki birey ve grupların gelişiminde   etkili olan Dışavurumcu Sanat Terapisi sanat aracılığıyla iyileşmeyi ve değişim yaratmayı esas alır.

EXA, kaynağını, dünyaya güzellik getirecek olan yaratıcı eylemler aracılııyla dönütürebilme kapasitemiz olan POIESIS’ten alır. Antik Yunan’a ait bir kelime olup, “yapma- ortaya koyma” dan gelmektedir.  (bkz. Stephen K. Levine). Poiesis , kendisini doğada da birbirinden ayrılamayan  ses, hareket, görsel imge (modaliteler) üzerinden veya birbirleri arasında doğan akışkan bir etkileşimle; intermodal (bir görsel imgenin uyandırdığı hareketin bizi ses ve ritme davet etmesi gibi) bir biçimde ifade eder. EXA, bu açıdan disiplinerarasıdır. İnsanın duyusal  deneyimini oluşturan ve yaratıcılığını harekete geçiren  birbirleriyle etkileşen resim, heykel, fotoğraf, şiir, hareket, dans,  müzik, drama, performans gibi  farklı sanat disiplinlerden güç alır.  Çünkü bedeni deneyimleyen ile gören, duyan, hareket eden aynı bedendir.

Bununla beraber EXA yönelimli bir seansta veya çalışmada herhangi bir formal sanat eğitimi veya sanatsal beceri gerektirmez.  

EXA’nin bir diğer bağlı olduğu kaynak ise “fenomenolojik” yaklaşımdır.

Önceden tanımlanmış ve formülize edilmiş kuramsal varsayımlar değil, deneyimin yaşandığı andaki durumun doğasını araştırmak önemlidir. Ele alınan konu üzerinde konuşmaktan öte, beraber  güvene dayalı ilişki  ve ortam içinde süreç ilerler.

Dışavurumcu Sanat Terapisine Tarihsel Bakış

1970’lere gelindiğinde,  ABD’de Lesley Üniversitesi’nde yaratıcı terapilerin tarihinden bağımsız olmayarak dışavurumcu sanat terapisi gelişmeye başlamıştır. Avrupa’da ise Paolo J. Knill’in öncülüğünde Akademik danışma kuruluyla kurulan bu yıl 25. Yaşını kutlayan European Graduate School alanın gelişiminde kritik bir öneme sahip olmuştur.  Türkiye’de ise bu okullardan mezun sınırlı sayıda uzman ve eğitmen çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alandaki dernek çalışmalarını yürüten The International Expressive Arts Therapy Association® (IEATA) ise 1994 yılında kurulmuştur.  

Dışavurumcu Sanat Terapisi’nin öncü isimlerinden Shaun McKniff  bu yaklaşımın kaynağında öne çıkan şu unsurların etkilerine değinmiştir; şamanik ritüele dayalı arketipsel geçmiş, James Hillman ve Thomas Moore’un Jung sonrası arketipsel psikolojisı ve J. Moreno’nun spontaniteyi merkeze alan teröpatik sahneleme yaklaşımıdir. D. Winnicott da sıklıkla referanslar arasında yer almaktadır. Bununla beraber Nietzche, Kierkegaard,  Heideger, Sartre, Darrida, Lao Tzu, Luborsky ve Merleau-Ponty gibi pek çok  felsefi kaynaktan ilham alır. EXA’da kültüre özgü öğretileri ve sanat formlarını onurlandırmak da esastır. 

EXA Mesleki Gelişim


European Graduate School Arts, Health & Society Division işbirliğiyle, Şubat 2021’de başlamış olan

RUH SAĞLIĞI, EĞİTİM ve SOSYAL DEĞİŞİM için DIŞAVURUMCU SANAT TERAPİSİ PROGRAMI (INTEGRATING EXPRESSIVE ARTS INTO PROFESSIONAL PRACTICE IN THERAPY, EDUCATION and SOCIAL CHANGE) 

Bu program, sanatsal eylem ve yaratıcı sürecin katılımcıların kişisel ve mesleki hayatlarıyla bağlantı kurabilmeleri yönünde keşfe davet etmektedir.

Intermodal Dışavurumcu Sanat Terapisi’nin (EXA) güç aldığı felsefi prensipler, kuramsal modeller hakkında temel bilgiler irdelenirken, deneyime dayalı bir öğrenme modeli benimsenmektedir. Amaç, katılımcıların öncelikle kendi hayatlarında daha fazla “an’ da mevcut olabilen, duyarlı, sezgileriyle bağlantıda ve estetik sorumluluğa sahip bireyler olabilmelerini desteklemek böylelikle de kendi çalışma alanlarında özgün ve ilham veren profesyoneller olmalarının yolunu açmaktır.

Programa genel bakış: 

GİRİŞ MODULÜ Dışavurumcu Sanat Terapisinin Temelleri

MODUL K Intermodal Dışavurumcu Sanat Terapisi

MODUL P (Praxis) Süpervizyon eşliğinde Alan çalışması- Staj

Ek  paylaşım toplantıları, performans günleri…

Program

Module K ve Modul P  EGS Arts Health and Society Division “Master of Arts in Expressive Arts Therapy with a Minor in Psychology” ve  “Master of Arts in Expressive Arts Conflict Transformation and Peace building” programlarına devam etmek isteyenler için kredi transferi olanağı sağlamaktadır.Program ileride Advanced Post Graduate Studies (CAGS) Doctoral  Program in Expressive Arts  için de alt yapı oluşturmaktadır.

TOPLAM SÜRE
Program ortalama normal koşullarda 2 yıllık bir süreyi kapsar. Profesyonel calışma saatleriyle uyumlu bir biçimde yapılandırılmıştır.
Her ay bir haftasonu ve bir veya iki hafta içi akşam (Perşembe) buluşması olarak sürdürülmektedir.

Ocak ayında başvuru  ve kayıtları tamamlanan PROGRAM 11 Şubat 2021’de EGS Arts & Health Society  Dekanı Margo Fucks KNILL’in de katılımıyla başladı.

Programa bu dönem  katkı sağlayacak olan isimler  (takvim sırasına göre) Jose  M.Calderon, Fulya Kurter Musnitsky,  Stephen K. Levine, Ellen Levine, Aylin Vartanyan, Judith Alalu ve Beliz Demircioğlu.

Bilgi ve detay için info@beyazkeci.com

İstanbul’daki yeni dışavurumcu sanat programı, dışavurumcu sanatın ve ifade biçimlerinin  terapi, danışmanlık ve sosyal değişim alanlarında uygulanmasında sağlam bir eğitim sağlayacaktır. Fulya Kurter M., katılımcıları özenle destekleme ve her birinin bireysel ihtiyaçlarını ve dileklerini dikkate almak konusunda güvenilir, deneyimli ve yetenekli bir kolaylaştırıcıdır (facilitator). Onun öncülüğünde alanında deneyimli ve donanımlı isimleri bir araya geldi. Programı, dönüştürücü bir öğrenme deneyimiyle ilgilenenlere sevgiyle tavsiye ediyoruz.

Ellen G. Levine ve Stephen K. Levine
Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitmenleri,  European Graduate School
‘Dışavurumcu Sanat Terapisinin İlkeleri: Terapötik Bir Estetiğe Doğru’ kitabı dahil olmak üzere Dışavurumcu sanat alanındaki birçok kitabın yazarları, ortak yazarları ve editörleridir.

EXA Birebir Görüşme

Herkesin duyulmaya, kendi gerçeğini ifade etmeye ve anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı vardır. Teröpatik ilişki içinde yaratıcı süreç getirilen sorun/temaya ışık tutar, duygusal anlamda bütünleştirir ve kaynaklarımızla buluşturur. Görüşmeler 60-80 dk. arasında sürmektedir. Randevu alınması gerekmektedir.

EXA Grup ve Disiplinlerarası

“An’daki otantik varoluşumuzu güçlendirmeyi esas alan EXA yaklaşımıyla farklı bir disiplinlinin evliliğinden doğan genel katılıma açık atölye, seminer ve grup çalışmalarıdır.  Pandemi sonrası devam etmesi planlanan bazı buluşmalar:

YOGA MATINDAN KANVASA Beden Odaklı Sanat Yaklaşımı ile Kendine Alan Açmak”

“Sanat görünür kılınan yaşam gücüdür” – Michael Franklin

Yoga da, sanat da deneyimsel, bütüncül, akıcı ve yaratıcı zihinde olduğumuz bir süreç sunar.

Fulya Kurter Musnitsky’ye Yoga Eğitmeni Çiçek Önen’ın eşlik ettiği deneyim yoga ve dışavurumcu sanat terapisinin işbirliğinden doğmuş, ikisinin de bedenden güç alan deneyimsel,  akıcı ve yaratıcı yönlerinden yararlanan özgün bir çalışmadır.

Kısa Süreli BEDEN DANS HAREKET YAŞANTI GRUBU.

Hareket anne karnından başlayarak bizimle var olan bir iletişim dilidir.  Bu buluşma KADIN  olmanın bedenimizdeki kültürel ve duygusal yansımalarını keşfederken, yüklerden bir katman daha arınmayı bedenin  parçalarıyla  ve bir bütün olarak  yeniden  tanışmayı ve tazelenmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışmada Fulya Kurter Musnitsky’e Uzm.Psik.Elçin Biçer eşlik etmektedir.

Diğer

Sanat Tarihçisi Mine Çağlar ile Bilgi Paylaşım Toplantıları

Farklı Sanatçılarla Deneyimsel Buluşmalar

“Clowning” sanatı ile oluşumuzu (presence) güçlendirmek

SANATLA İFADE

Bireyselligimizi keşfetmemize olanak tanır ancak bir o kadar çevremizle, doğayla, anda olanla baglantılarımızı güçlendirir ve yeniler • Zorlukları katlanabilir kılar • Anda-olmaya davet eder • Gündelik hayatta çözümsüz görünenin ötesindeki olasılıklar dünyasına taşır… 

...

Düşleme gücümüzü yeniden kazandırır • Uykudaki kaynaklarımızla buluşturur • Ufkumuzu genişletir…Sürece olan güvenimizi tazeler • Belirsizliğe karşı dehşet duygumuzu azaltır • Duyularımızı canlandırır • Bedenimizin zekasını devreye sokar • Farklı ve çelişkili olanı dışlamamayı öğretir • Topluluğun parçası olma hissini pekiştirir • Otantik varoluşumuza doğru bir restorasyona taşır.

.