Bir Sayfa Seçin

Expressive Arts

Institute Istanbul

Expressive Arts Institute Istanbul, European Graduate School Arts & Health Society’ de (EGS) CAGS/Doktora programını tamamlamış olan deneyimli uzmanlar veya EGS öğretim görevlileri tarafından Dünyanın farklı yerlerinde başlatılmış olan diğer oluşumların izinden yola çıktı. Fulya Kurter Musnitsky tarafından kurulmuş olan Expressive Arts Institute Istanbul, EGS’ in akredite ettiği Türkiye’deki tek modül sağlayıcısıdır ve International Expressive Arts Training Network’un parçasıdır.

Özellikle TEA Barcelona ile yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını geliştirmektedir. TAE Peru ve TAE Barcelona’nin kurucularından ve EGS/CAGS Doktora Programları direktörü Dr. José Miguel Calderon danışmanlık yapmaktadır.

Türkiye’deki bu alanda deneyim sahibi EGS ailesinden diğer uzmanlarıyla oluşacak sinerjiyi de önemsemektedir.  Bu kapsamda Aylin Vartanyan ve Dr.Beliz Demircioğlu  temel yol arkadaşlarıdır. Beraber dışavurumcu sanatlar temelli projeler geliştirmekte, atölyeler düzenlemektedirler.

Swanhasa Expressive Arts India ile de yakın temas halindedir.

Beliz Demircioğlu, Fulya Kurter Musnitsky ve Aylin Vartanyan.

Eylül 2021, itibariyle doğaya daha yakın bir mekanda,

Emirgan Baltalimanı’ndayız!

Beşiktaş Nispetiye’deki eski mekanımızdan bir kare.  

Fulya Kurter Musnitsky

Expressive Arts Institute Istanbul, Kurucu

Dışavurumcu Sanat Terapisi Dr. Adayı, Uzm. Psik.Dan. ve Psikodramatist

EXA Program Koordinatörü

Boğaziçi Üniversitesi’ nde Psikolojik Danışmanlık alanında okuduğu yıllarda  dahil olduğu tiyatro çalışmaları 1999’da ‘terapötik sahne”  psikodramayı İstanbul Psikodrama Enstitüsü  Deniz Altınay ve Neşe Karabekir lideriğinde keşfetmesine vesile oldu. Pek çok uluslararası isimle çalıştı. Bitirme tezi ‘Eş’in (double) değeri üzerine bir analiz- yeni psikodramatik model oluşumunda kilit kavram’ kitap bölümü olarak yayınlandı.

J.Moreno’nun yaratıcılık, spontanite, eylem, sosyometri ve ruh sağlığı ilişkisi üzerinden kurguladığı sistem halen mesleki repertuarında önemli bir yerde durmaktadır.

Istanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama grup terapisti olarak yetişkinlere yönelik  yedi yıl boyunca  devam eden kapalı gruplar (farklı yaşantı grupları) yönetti, seminerler verdi, ardından psikodrama eğitmeni olarak süpervizör ve grup lideri olarak deneyimini pekiştirdi.  Bu esnada Yüksek Lisans’ını tamamlamasıyla beraber, yetişkin ve genç yetişkinlerle  birebir olarak da psikolojik danışma görüşmeleri de yürütmeye başladı.

Bedeniyle olan bağlantısını, estetik duyarlılığını ve ifade yollarını güçlendirmenin yollarını aramaya devam etti.  İlgilendiği dans ve yoganın da etkisiyle Dr. Ilene Serlin ve Dr. Marcia Leventhal’in eğtimenliğini ve süpervizörlüğünü yaptığı program ile Dans Hareket Terapisiyle tanıştı. Psik.Elçin Biçer’le onkolojik durumu olan bireylerle hareket ve sanat temelli kadın destek grupları gerçekleştirdi.

Bu  süreçte hareket dahil tüm modaliteleri kucaklayan Intermodal Dışavurumcu Sanat Terapisi kendisini derinden etkiledi. Dr. Michael Franklin başta olmak üzere katıldığı atölyeler Tum deneyimlerinin harmanlandığını evini bulduğunu hissetti.  EXA Doktora calışmalarını sürdürdüğü European Graduate School’a  (EGS), işte bu motivasyonla gitti. Alanın öncülerinden Paolo J. Knill, Stephen, Ellen Levine, Margo J. Knill gibi isimlerden ve dönem arkadaşlarından aldığı destek ve ilhamla Ekim 2019’da Türkiye’deki bu alandaki gelişmelere katkı sağlamak üzere Expressive Arts Institute Istanbul’u kurdu.

Sanat Psikoterapileri Derneği’nde iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapan Fulya K.M, halen Dans Hareket başta olmak üzere komisyon çalışmalarına destek olmaya gayret etmektedir. Fırsat buldukça Asuman Aktüy Seramik Atölyesi’nde  çamurla ilgilenmektedir.

Önemsediği akademik ürünleri arasında on yılı aşkın süre farklı pozisyonlarda çalıştığı ve ders de verdiği Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde hayata geçen  Prof. Jacqueline S.Mattis ile beraber editörlüğünü ve yazarlığını üstlendiği “Türkiye’de Uygulamacıların Gözüyle Psikolojik Danışmada Kültüre Duyarlı Olma” bulunmaktadır.

Sanat onun için, ilişkide şiirsel bir alanın varlığını mümkün kılan, onu “kendine getiren”, insanın halleriyle, gerçekle ve gizemle yakınlaşma fırsatı sunan, iyileştirici bir araştırma ritüelidir.

 @fulyakurter

www.fulyakurter.com

Eda Çakaloz

Expressive Arts Institute Istanbul Akademik Projeler Sorumlusu,

Psikolog

 

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2020 yılında tamamlandı.

Psikoloji okurken yaratıcı ifadenin önemini anlamaya duyduğu merak Fulya Kurter M. ve  Expressive Arts Institute Istanbul ile buluşturdu. EXA’nın yaratıcı süreçleri değişim, dönüşüm ve iyileşme aracı olarak kullanmasının yanı sıra bedenlenen bir varoluşa daveti, beden odaklı çalışmalarda derinleşme konusunda ilham kaynağı olmuştur. Bunun üzerine eğitimine Maltepe Üniversitesi’nin The East London NHS Foundation (ELFT,UK) işbirliğiyle gerçekleştirdiği Beden Psikoterapisi Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’da devam etmiştir ve tez aşamasındadır.

 Bu süreçte farklı beden psikoterapisi modalitelerini alanda öncülük eden eğitmenlerle deneyimlemiş ve Prof. Dr. Amara Eckert süpervizörlüğünde uygulamlarına başlamıştır. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezin’de (SOYAÇ)  çeşitli rollerde gönüllülük çalışmalarını sürdürmüştür. SOYAÇ ve Gabor Mate işbirliği kapsamında Dr. Wendy Harris kolaylaştırıcılığında Compassionate Inquiry (Şefkatle Soruşturma) Self-Study eğitimini tamamlamıştır.  Bournemouth Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye’den SOYAÇ işbiriliğiyle gerçekleştirilen Digital Arts for Refugee Engagement (Dijital Sanatlar Yoluyla Mülteci Gençlerin Sosyal Katılımlarının Desteklenmesi) Projesi’nde asistan olarak görev almış ve Suriyeli gençlere akran desteği sağlamıştır. “Okuldayız: Osmangazi” Projesi kapsamında Prof. Dr. Bruce Perry’nin kurucusu olduğu Çocuk Travma Akademisi’nin eğitmenlerinden Steve Graner tarafından verilen Nöroardışık Eğitim Uygulamaları eğitimine katılmış ve sınıf psikoloğu olarak destek vermiştir.  Prof. Dr. Amara Eckert eğitmenliğinde gerçekleştirilen İSTKA Destekli bir Bavul Oyun ile Oyun Kurucu Öğretmen Destek Projesi’nde 45 saatlik Psikomotorisite eğitimini tamamlamış ve projenin ilerleyen aşamasında yine Eckert süpervizörlüğünde kolaylaştırıcı olarak destek vermiştir. Gönüllü çalışmaları boyunca bedenlenen aktivizm (embodied activism) çalışmalarına artan ilgisi doğrultusunda Rev. Angel Kyodo Williams tarafından kurulan Transformative Change bünyesinde Embodied Social Justice (Bedenlenen Sosyal Adalet) Sertifika Programını tamamlamıştır.

Daria Halprin’in ifadelerinde yerini bulduğu üzere beden, hareket, sanat ve iyileşmenin birbiriyle entegre edilmesiyle sürdürülebilir bir yaşam için etik bir kriter olarak ilgilenmektedir.