Fulya Kurter Musnitsky

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık  Bölümünde okuduğu yıllarda  dahil olduğu tiyatro ve doğaçlama tiyatoro çalışmaları, 1998’de Jacob Moreno’nun yaratıcılık, spontanite, eylem, sosyometri ve ruh sağlığı ilişkisi üzerinden kurguladığı sistem;  psikodramayı keşfetmesine vesile oldu. Eğitimini tamamladığı İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde (IPI) Psikodrama grup terapisti olarak yetişkinlere yönelik  pek çok sayıda yaşantı grubu yönetti, seminerler verdi,  ardından psikodrama eğitmeni, süpervizör ve grup lideri olarak deneyimini pekiştirdi.  Bahçeşehir Üniversitesi (2004-2015) bünyesinde farklı eğitim, danışmanlık ve araştırma  projelerinde  yer aldı.

Bir dönem, Ohio Kent State Üniversitesi “Human Development and Counseling” Yüksek Lisans programında burslu olarak okuduktan sonra yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde  (tezli) tamamladı. Bedeniyle olan bağlantısını ve duyarlılığını güçlendirmenin yollarını aramaya devam etti.  Dr. Ilene Serlin ve Dr. Marcia Leventhal’in eşlikçiliğinde iki yıllık “Dans Hareket Terapisi“programını tamamladı.  Bu süreçte Dr.Michael Franklin, Dr.Stephen Levine ve  Dr. Ellen Levine ile ilk tohumları atılan, hareket, dramatizasyon dahil tüm ifade yollarını barındıran Dışavurumcu Sanat Terapisi,  deneyimlerini harmanladığı evi oldu. Doktora çalışmalarını sürdürdüğü, European Graduate School Arts & Health Society-  EGS’e, işte bu motivasyonla gitti.  Türkiye’de bu alandaki gelişmelere katkı sağlamak üzere “Expressive Arts Institute Istanbul” u kurdu. 2021’de, “Ruh Sağlığı, Eğitim ve Sosyal Değişim için Dışavurumcu Sanatlar Programını” yol arkadaşlarının da desteğiyle hayata geçirdi.  Programın akademik koordinatörü olmasının  yanı sıra,  atölye yürütücülüğü ve grup süpervizörlüğü yapmaktadır. 

2022’den bu yana, EGS’de misafir öğretim üyesi olan Fulya Kurter Musnitsky, 15 yıldır,  yetişikinlere eğitim aldığı ekol ve yaklaşımlara bağlı olarak bireysel psikoterapi hizmeti sunmakta, Sanat Psikoterapileri Derneği çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Sanat onun için, ilişkide şiirsel bir alanın varlığını mümkün kılan, onu “kendine getiren”, insanın halleriyle, gerçekle ve gizemle yakınlaşma fırsatı sunan, iyileştirici bir araştırma ritüelidir.  

Instagram @fulyakurter