Bir Sayfa Seçin

Expressive Arts

Institute Istanbul’a Hoşgeldiniz demek isterdik ama

SAYFAMIZ YENİDEN YAPIM AŞAMASINDADIR!  OUR site is under reconstruction. See you soon!

“Kırılgan bir köprüden geçtiğinizde

dayanıklı bir kılavuz iyidir.

Buradan buraya… Buraya!”

“An agile guide’s good

When you cross a fragile bridge.

From here to here… Here!”

Elizabeth Gordon McKim

“Hayatı zevkli kılan yaşama biçimleri bulmalı ve bizi, temel ihtiyaçlarımıza değer vererek destekleyen duyarlı kurumlar ve genel yapılanmalar oluşturmalıyız. Ruhsuz olmayan kurumlar, ruhsuz olmayan yapılanmalar…”

Stephen K. Levine

Bu çağrıya yanıt olarak Ekim 2019’da kurulan Expressive Arts Institute  Istanbul, sanatsal uygulamalara eşlik eden yaratıcı süreci bireylerin, grupların ve toplumların terapötik  dönüşümü için bir ilaç olarak görmektedir.

An’da gerçek *karşılaşmanın  peşindedir

İnsanın dünyadaki yerini bulabilmesine ve anlamlı bir hayat sürdürebilmesine katkı sağlamayı ummaktadır

Kendimiz ve dünya için güzellik içeren olasılıkları beraber düşlemenin ve beraber öğrenmenin arayışındadır. 

Logosunda kendisini gösteren ‘Beyaz Keçi’ ise İsviçre Alpleri eteklerinde kurulmuş olan European Graduate School  Arts, Heath and Society Devision (EGS), Dışavurumcu Sanatlar (http://expressivearts.egs.edu/arts-health-and-society-division)  ruhunu öncelikle kaotik ve bir o kadar büyülü Istanbul’a taşımak ve pek çok medeniyetin izini taşıyan bu güçlü topraklarda bir simya oluşturmak üzere yola çıktı. 

Expressive Arts Institute Istanbul  EGS’in Türkiye’deki  partner kuruluşudur (Cooperating Academic Training Institute of the University The European Graduate School) ve International Expressive Arts Training Network’ün parçasıdır. 

*Varoluşçuluk felsefesinde “ben” olabilmesi için “sen”e ihtiyaç vardır. İnsan kendi “ben” ini önceden tasarlayamaz. Martin Buber, Rollo May, J. Moreno bu kavramla ilgilenmişlerdir. Karşılaşma, içinde ruhsal bütünlüğü barındırır. Yakın zamanda ise Jose Calderon Dışavurumcu Sanat Terapisi Doktora tezinde bu kavramı ‘Quechua ‘ dilindeki karşılığı olan “tinkuy” üzerınden irdelemiştir. 

“Dışavurumcu sanat terapisi, sanatı psikoterapide yöntemsel bir meta olarak sunma gayretinde olmayıp diğer yaklaşımlar karşısında üstünlüğünü kanıtlamaya çalışmaz.

Dışavurumcu sanat terapisi insanı dert edinen bir düşünce okuludur. Böylelikle ‘’iyileştirici ilişki’ içinde ‘dünyadaki oluşumuz’ la ilgili temel  muhasebeyi yeniden inşa eder, varolan ızdırabı yaşamada ve onu dindirmede sanatı esas yol olarak görürüz”

Paolo J.  Knill