Expressive Arts in Transition (EXIT) and Community Ritual:

Moving Toward Belonging After Trauma and Displacement”

Geçiş Sürecinde Dışavurumcu Sanatlar ve Topluluk Ritüeli:

Travma ve Yerinden Edilme Sonrası Aidiyete Doğru İlerlemek Programına Giriş

Yaşadığımız coğrafyada, dünyanın bir çok bölgesinde de olduğu üzere, afetler ve toplumsal travmalar çok uzağımızda değil. Expressive Arts Institute Istanbul olarak, bu alanda da sanat temelli çalışmalar sunabilmek için bilimsel ve süreklilik içeren bir oluşum başlatabilmek için işbirlikleri geliştirmenin sorumluluğunu hissediyoruz.

Bu amaçla, European Graduate School  (EGS)  bünyesinde devam eden, temel misyonu Dünya genelinde bir milyardan fazla insanın şiddet vefelaketten etkilendiği gerçeğinden hareketle,  dünya çapında şiddet mağdurlarının acılarını azaltmak ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmak için bilimsel ve kültürel bir yaklaşımla  yöntemi en üst düzeye çıkarmak olan, EXIT Programı’nın Türkiye’deki  tohumları atıldı.  İlk olarak, Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) ve Norwegian Institute for Expressive Art and Communication (NIKUT) ‘un direktörü, araştırmacı ve öğretim üyesi Dr. Melinda Meyer öncülüğünde geliştirilmiş olan programın temeli Balkanlar’daki mağdur çocuklar ve savaş mültecileriyle yapılan boylamsal çalışmalara dayanmaktadır. EXIT, bireysel ve toplumsal kriz ve geçiş süreçlerine yanıt olarak psikososyal ve manevi destek sağlamak üzere travma konusunda bilgilendirilmiş yöntemlerle dışavurumcu sanatları kullanan bir erken müdahale modelidir.

Expressive Arts Institute Istanbul bünyesinde “EXIT Programına “GİRİŞ” niteliğini taşıyan bir seminer serisi,  Dr.Melinda Meyer ve  programın temel eğitmenlerinden aynı zamanda sanatçı ve film yapımcısı olan Heiko Kalmbach’ın  öncülüğünde gerçekleşti. İlk aşamada Expressive Arts Institute Istanbul’un temel eğitmenlerini ve psikososyal destek projelerinde  yer alan dışavurumcu sanatlar programına devam eden veya programımızdan mezun olmuş kişiler arasından sınırlı sayıdaki çekirdek bir grupla başlatabildiğimiz bu değerli çalışmanın daha kapsamlı, etkin ve sistemli bir yapı içerisinde ihtiyacı olan gruplara taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.