DIŞAVURUMCU SANATLAR TEMELLİ

BİREYSEL GÖRÜŞME

 

Sanat görünür kılınan yaşam gücüdür

Dr.Michael Franklin 

M,Dr.Michael Franklin

Kendimizle, çevremizle, diğerlerleriyle, doğayla teması güçlendirmek sağlıklı oluşumuzun temelinde yatmaktadır.Yaşamdaki zorluklar ve acılar, bu teması hissetmemizi güçleştirebilir. Tıkanmış ve takılmış  hissettiğimizde veya yeni bir yön arayışına girdiğimizde, yeniden yaratıcı kapasitemizi uyandırmanın iyileştirici ve dönüştürücü bir etkisi bulunmaktadır. 

 “Art Heals” kitabında Shaun McNiff, sanatın acıyı kabul etmemize yardımcı olduğuna ve sonrasında “bir şeyler yapmaya” başlamanın ise bizi iyileştirdiğine değinmektedir.   Bu “birşeyler yapmak” malzemeye şekil vermek olarak veya o anın içinde  var olarak, duyular aracılığıyla, her ne ortaya çıkıyorsa; şiir, resim, heykel, ritm, ses, hareket, dans, dramatik canlandırma gibi, ona izin vermekle kendisini gösterebilir. 

 Dolayısıyla, dışavurumcu sanatlar temelli bir görüşmeden odak,  eşlik edilen kişinin yaratıcı sürece, “oyuna” kendisini bırakabilmesi yönünde kolaylaştırıcı olmaktır. İmgelerin spontan bir biçimde ortaya çıkmasına alan tutulurken, anlam beraber keşfedilir zorlayıcı  duygular kendine bir çıkış yolu bulur, duygu, zihin, beden arasında bir köprü kurulur, kaynakları keşfedilir.

Dışavurumcu Sanatlar Temelli bireysel görüşmeler 60-80 dk. arasında sürmekte,  yüz yüze veya online yapılabilmektedir.

Bilgi için info@beyazkeci.com