Dışavurumcu Sanat Terapisinin

Temel Unsurları  

EXA, intermodal karakteriyle bütüncül bir yaklaşımı benimser.

Bu ne demektir?

  • Sanatın insanlık tarihi boyunca  gündelik yaşamdaki, önemli yaşam olaylarına eşlik eden  ritüellerdeki yerine bakıldığında, farklı duyusal deneyimlerin geçişken veya bir arada  varolduğunu görürüz. Gelişimsel olarak  bakıldığında erken dönemden itibaren algılama ve öğrenmenin işitme, hissetme ve görme arasında sürekli bağ kurma kapasitemizle ilişkili olduğunu görürüz.  EXA, buradan hareketle, farklı iletişim yollarının (hareket, sesin ve ritmin  kullanımı, sözel ifade, yazma, resmetme, üç boyutlu şekil verme gibi) gücünden yararlanır. Böylece insan, bedeniyle, düşünceleriyle ve duygularıyla  bir bütün olarak varoluşunu hatırlayabilir.

 

  • EXA’nın benimsediği, diğer bir kaynak ise “fenomenolojik” yaklaşımdır. Bu felsefi duruşa göre önceden tanımlanmış ve formülize edilmiş kuramsal varsayımlar bir süreliğine askıya alınır, sanatsal deneyimin yaşandığı andaki durumun doğası merak duygusuyla araştırılır.

 

  • EXA, kaynak odaklı (resource oriented) bir yerden çalışmayı benimser.

 

  • EXA, bireyi daima sosyal ve kültürel bağlamı içerisinde değerlendirir ve onu doğanın bir parçası olarak ele alır.