Yapım Aşamasında !..

Under Construction !..

“Hayatı zevkli kılan yaşama biçimleri bulmalı ve bizi, temel ihtiyaçlarımıza değer vererek destekleyen duyarlı kurumlar ve genel yapılanmalar oluşturmalıyız. Ruhsuz olmayan kurumlar, ruhsuz olmayan yapılanmalar…”

Stephen K. Levine

Bu çağrıya yanıt olarak Ekim 2019’da yola çıkıp, 2020’de kurulan Expressive Arts Institute Istanbul, sanatsal uygulamalara eşlik eden düşlem ve yaratıcı süreci, her yaştaki bireyin, grupların ve toplumların gelişimi ve dönüşümü için temel bir yol olarak görmektedir. Expressive Arts Institute Istanbul, insanın dünyadaki yerini bulabilmesine, kendi kaynaklarını keşfedilmesine ve ekolojik sistemin bir parçası olarak anlamlı ve duyarlı bir hayat sürdürebilmesine katkı sağlamayı ummaktadır.

Expressive Arts Institute Istanbul, merkezi İsviçre ve Malta’da olan The European Graduate School’un (EGS), Türkiye’deki partner kuruluşudur; (Cooperating Academic Training Institute) aynı zamanda dünyanın pek çok yerinde dışavurumcu sanat terapisi alanında kapsamlı eğitimler veren enstitülerin oluşturan ağ olan International Expressive Arts Training Network’ün parçasıdır.