Aslınur Sarıca Ünal

 

 Lisans eğitimini 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, Medya ve İletişim Sistemleri – Sahne Sanatları bölümlerinde çift anadal yaparak, yüksek lisans eğitimini ise 2023 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde “Ecopoiesis ve Performans Pratikleri” başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Üniversitesi’nden aldığı Pedagojik Formasyon eğitimiyle oyunculuk ve dans alanında aktif olarak eğitmenlik yapmaya başlamıştır. Doğaçlama hareket, oyun, fiziksel anlatım, yaratıcı yazım, performans tasarımı ve yaratıcı süreç alanlarına duyduğu ilgi, öznel deneyiminde dönüştürücü, destekleyici birer kaynağa dönüştüğü için sanatın iyi oluş ve sosyal değişim alanlarında kullanımına merak sarmıştır. Bu sayede yolu Expressive Arts Institute İstanbul ile kesişmiş ve iki buçuk yıl süren Ruh Sağlığı ve Sosyal Değişim için Dışavurumcu Sanatlar Terapisi Programı’nı tamamlama aşamasındadır. Aynı zamanda “World Human Relief ve International Trauma Studies” iş birliğiyle hazırlanan “Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı’nı” tamamlamıştır. 2012 yılından beri aktif olarak Beliz Demircioğlu, Berrak Yedek, Lerna Babikyan, Zeynep Aksoy, Sevin Seda Güney gibi isimlerden eğitimler alarak çalışmalarını derinleştirmiştir. Tiyatro ve dans ekipleriyle çeşitli projelerde oyuncu/dansçı/tasarımcı olarak çalışmıştır. Expressive Arts Institute İstanbul bünyesinde İletişim ve EXA Atölyeler Sorumlusu olarak görev almanın yanı sıra, sanatçı olarak disiplinlerarası çalışmayı merkeze aldığı sanat projeleri üretmekte, doğa – sanat ilişkisi üzerine araştırmalarına devam etmekte ve doğaçlama hareket odaklı sanat atölyeleri düzenlemektedir.