Eda Çakaloz

 

Klinik psikolog Eda Çakaloz, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken EXA Institute Istanbul ile yolları kesişti. Bu karşılaşmayla, beden, hareket ve yaratıcı ifade ile hem kişisel ve hem mesleki bağını güçlendirmesinde dışavurumcu sanatlar rehberi oldu.

Beden-zihin bütünlüğü ve sinir sistemine yönelik psikoterapi yaklaşımlarının önemine ilgisi ve inancıyla yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi’nin The East London NHS Foundation Trust işbirliğiyle gerçekleştirdiği Beden Psikoterapisi odaklı/sertifikalı Klinik Psikoloji programında tamamlamıştır. Bu süreçte farklı beden-odaklı psikoterapi yaklaşımlarını uluslararası farklı eğitmenlerle deneyimlemiştir. Bireysel uygulamaların yanı sıra, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) toplum temelli klinik psikoloji uygulamalarını ve beden odaklı terapötik yaklaşımı harmanlayan çeşitli projelerde yer almıştır. Bu süreçte Gabot Maté ve Sat Dharam tarafından geliştirilen Compassionate Inquiry (“Şefkatle Soruşturma”) kısa eğitimi başta olmak üzere çeşitli eğitimleri tamamlamıştır.

Eda Çakaloz, Expressive Arts Institute Istanbul bünyesinde Dışavurumcu Sanatlar (EXA) Program Direktör Yardımcısı olarak görev yapmanın yanı sıra psikoterapist olarak beden psikoterapisi ve dışavurumcu sanatlar yaklaşımları ile yetişkin bireylerle çalışmaktadır. Bedenlenen varoluşu ve yaratıcı ifadeyi hem sürdürülebilir bir yaşam için bir sağlık kriteri hem dönüşüm aracı olarak görmektedir.